revista‎ > ‎

SARDINHA #11

posted Jan 27, 2016, 10:39 AM by Joao Pita Costa   [ updated Jan 15, 2020, 1:08 PM by Sardinha Media ]
Sardinha 11
Capa: Inverno
A energia de powertrio
Música para todos
AS 1001 noites do LIFFE
Música a preto e branco
Sardinha do Mês: Alja Krašovec
De Volta à SILA 2015
Arte: Jaka Šuln
Olho esloveno em Lisboa
Receita: Bacalhau à Chibita
Agenda
Música
Concurso
Postal n. 4


Naslovnica: Zima
Energija Powertria
Glasba za vsakogar
1001 noč na LIFFE-u
Glasba v črni in beli barvi
Sardina Meseca: Alja Krašovec
Nazaj na Sejem SILA 2015
Umetnost: Jaka Šuln
Slovensko oko v Lizboni
Recept: Bacalhau à Chibita
Napovednik
Glasba
Natečaj
Razglednica št. 4

Colaboradores/Sodelujoči : João Pita Costa - Dijana Pita Costa - Ilídia Salgueiro - Alja Krašovec - Powertrio - Maja Matić - Jaka Šuln
Ċ
Sardinha Media,
Apr 18, 2020, 3:40 PM
Comments